Comarques Gironines

El PSC de la Bisbal critica la inacció del govern municipal en la gestió de l’aigua

  • Actualitzat:
  • Creat:

i reclama mecanismes per decidir el model.

El portaveu socialista, Òscar Aparicio, és partidari de la remunicipalització del servei i recorda que l’Ajuntament arrossega un rosari d’errades i incompliments en el tema de l’abastament de l’aigua.

Òscar Aparicio
Òscar Aparicio

El grup socialista a l’Ajuntament de la Bisbal ha presentat al Ple de la Bisbal  una moció amb la qual volia forçar l’Ajuntament a prendre una decisió en relació amb el model de gestió de l’aigua. El portaveu del grup socialista, Òscar Aparicio, que aposta per la municipalització d’aquest servei, ha lamentat la inacció del govern municipal i ha recordat que des de fa deu anys l’Ajuntament de la Bisbal arrossega un rosari d’errades i incompliments en el tema de l’abastament d’aigua. Aparicio ha recordat que “des del 2015 hi ha un acord avalat per la Comissió Jurídica Assessora, que declara la nul·litat del contracte amb Sorea signat per ERC, amb el Sr. Sais al capdavant i, tot i això, el govern que encapçala ERC segueix sense prendre cap tipus de decisió, deixant que la empresa continuï lucrant-se tot i la nul·litat del contracte”.

Aparicio ha lamentat que en la votació celebrada en el Ple d’ahir els grups de govern -ERC, Cup i En Comú- votessin en contra de la proposta, sumant 9 vots, mentre que PSC, Compromís i Junts per la Bisbal, que suposen 7 vots,  hi van votar a favor. Un fet que, al seu criteri, demostra la poca voluntat del govern de solucionar aquest tema tant important per a la ciutat, i les dissensions internes del govern que fan que no vulguin haver de prendre una decisió sobre la gestió de l’aigua. Per Aparicio, això  demostra que els grups del govern “no tenen ni un projecte en comú, ni una clara voluntat de remunicipalitzar el servei més enllà de proclames buides de contingut”.

En els darrers anys l’Ajuntament de la Bisbal ha encarregat fins a tres informes respecte a la viabilitat de la municipalització del servei d’abastament d’aigua potable. Òscar Aparicio ha explicat que “tant la legislació europea com l’estatal avalen la municipalització de l’aigua” i que, de fet, les lleis 27/2003 i 27/2013 assenyalen que els ens locals han de buscar la formula de gestió dels serveis públics municipals “més eficient i alhora més sostenible, és a dir, aquella que respongui als criteris econòmics de gestió amb un pressupost equilibrat”. “En definitiva, doncs,  la decisió sobre la remunicipalització d’un servei públic està dotada d’un ampli marge de discrecionalitat organitzativa per a l’ens local i només queda limitada per l’obligació de la motivació i la justificació d’uns criteris econòmics”, ha explicat Aparicio.

En la proposta d’acord que ha presentat el PSC es proposava la constitució d’una comissió municipal que redacti, en el termini de tres mesos, una memòria que determini la forma de gestió dels serveis d’abastament d’aigua i clavegueram i que aquesta comissió municipal estigui formada per un representant de cada grup municipal, un funcionari de l’àrea de gestió pressupostària  de l’Ajuntament i un funcionari o treballador laboral de l’àrea d’urbanisme. La proposta preveu també que, un cop redactat aquest informe se’n doni trasllat a les àrees de secretaria i intervenció perquè en el termini d’un mes emetin un informe sobre la forma de gestió que la memòria proposi, i que posteriorment el tema passi al Ple per a la seva aprovació.

El portaveu socialista ha recordat que l’any 2009 el Ple de l’Ajuntament –amb l’oposició del grup socialista- va aprovar una modificació del contracte d’abastament d’aigua amb l’empresa SOREA que contemplava una pròrroga fins l’any 2030 i l’ampliació del contracte també al servei de clavegueram. L’empresa, per la seva banda,  havia de finançar i executar obres i fer altres inversions a la xarxa per un import superior als 3,5 MEUR. La formalització de la modificació del contracte es va fer el 2010 i les obres de millora van començar l’abril de 2011. Posteriorment, però, l’empresa SOREA va emetre liquidacions a l’Ajuntament amb retribucions diferents a les aprovades al Ple i aquestes els van ser retornades sense haver estat aprovades.

A partir del juny de 2014, l’empresa va tornar a presentar les liquidacions, desglossades en un primer document amb les retribucions aprovades pel Ple i dos documents més amb els imports no reconeguts que l’empresa reclama.

Òscar Aparicio ha explicat que davant els dubtes sobre la legalitat de l’ampliació del contracte, en arribar a l’alcaldia, el 2011, va encarregar un dictamen jurídic extern “que va concloure que aquest contracte de pròrroga aprovat l’any 2009 i signat el 2010 era parcialment nul”. “Posteriorment els serveis de Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament van declarar no la nul·litat parcial sinó la nul·litat total del contracte d’arrendament aprovat pel plenari i signat per l’alcalde del moment”, ha  afegit el regidor socialista.

Finalment, el setembre de 2016, la comissió jurídica assessora va emetre un dictamen en el que s’informa a favor de la revisió d’ofici per declarar la nul·litat de l’acord de Ple de juliol de 2009 i del conveni de 2010 amb SOREA.