Comarques Gironines

El PSC demana al Govern la redacció d’un conveni per atorgar reconeixement oficial a l’Oficina d’Habitatge de Lloret de Mar

  • Actualitzat:
  • Creat:

Aquest servei té com a objectiu acompanyar les persones en situació de dificultat o de discriminació en els passos per accedir a un habitatge i està inclòs en el Pla d’habitatge municipal

El PSC insta el Govern que engegui el procés per redactar un conveni amb el propòsit d’atorgar reconeixement oficial a l’Oficina Local d’Habitatge de Lloret de Mar. Aquest servei té com a objectiu acompanyar les persones en situació de dificultat o de discriminació en els passos per accedir a un habitatge i està inclòs en el Pla d’habitatge municipal. L’oficina gestiona, també, la convocatòria d’ajuts de lloguer de la Direcció General d’habitatge de la Generalitat.

La proposta de resolució del Grup Parlamentari Socialista-Units, presentada pel diputat Rafel Bruguera, recorda que l’Ajuntament de Lloret va començar a treballar en polítiques d’habitatge l’any 2005 i des d'aquest any disposa d'una Borsa de mediació a través de dos convenis amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC): un d'encàrrec de gestió i un altre de borsa de mediació. “Això no obstant, l'Oficina de Lloret no disposa del conveni de reconeixement d'aquesta oficina com a Oficina Local d'Habitatge (OLH), la qual cosa li impedeix dur a terme una política global i integral en matèria d'habitatge”, precisa Rafel Bruguera.

Les Oficines Locals d'Habitatge són instruments per treballar de manera global en l'àmbit d'habitatge i es caracteritzen per la proximitat amb el ciutadà i per la col·laboració entre la Generalitat i els Ajuntaments. “És en base a aquesta necessitat de col·laboració, i a la necessitat que aquesta col·laboració es materialitzi amb els recursos necessaris, que són amb els que venen dotades les Oficines Locals d'Habitatge, pel que Lloret de Mar, necessita la implementació en el municipi d'una Oficina Local d'Habitatge”, analitza el diputat socialista per Girona.

L’acord que proposa el grup parlamentari i el diputat Rafel Bruguera ha estat ben rebut per part dels representants socialistes de l’ajuntament de Lloret. I en aquest sentiy, el regidor Christian Fernández ha manifestat que “amb els problemes que ha patit i pateix Lloret de Mar en matèria de habitatge, engegar politiques en aquest àmbit, com ara disposar d’una Oficina Local d’Habitatge ,es un pas fonamental. Demanem a la Generalitat que atengui aquesta situació, el mes aviat possible”