Comarques Gironines

El PSC presenta una bateria de propostes per garantir la viabilitat de les explotacions lletere

  • Actualitzat:
  • Creat:

L’economia deficitària ha deixat les explotacions catalanes davant d’un panorama desolador que, a les comarques gironines afecta gairebé 200 productors

FOTO: LLUÍS SERRAT
FOTO: LLUÍS SERRAT

El Grup Parlamentari Socialistes-Units per Avançar al Parlament de Catalunya ha presentat una bateria de propostes per garantir la viabilitat de les explotacions lleteres i denuncia, al mateix temps, "el panorama desolador en que es troben els ramaders del sector lleter" després d'haver rebut cartes certificades de la indústria en les quals se'ls adverteix que a partir del proper mes de març els deixaran de recollir la llet. És un fet que s'afegeix a la forta davallada d'explotacions en els darrers anys, "bàsicament per la deficitària economia de les explotacions" i la supressió de les quotes de llet per part de la UE l'abril de 2015.

El diputat gironí Rafel Bruguera ha recordat que "el sector lleter representa una de les activitats més importants de la ramaderia de Catalunya, amb una important implantació a les comarques gironines". Malgrat aquest context  Catalunya ha perdut des de l'any 1992 un total de 3.794 explotacions de llet, un fet que suposa que “cada any han tancat 152 explotacions de mitjana". És a causa d’aquest panorama, que afecta directament les comarques més rurals de Catalunya, que el diputat socialista considera que "cal articular propostes per salvar el sector lleter català" i ha presentat una proposta de resolució amb la què vol instar el Govern a cercar mecanismes que assegurin als ramaders cobrar la llet a un preu mínim "que permeti garantir la sostenibiltiat i viabilitat de les seves explotacions", així com articular dispositius de control que evitin pràctiques incorrectes i abusives per part de les indústries i dels mercats,  naixí com millorar l'àmbit de la recerca en el sector "per fer més sostenibles i viables econòmicament les explotacions."

La Proposta de Resolució reclama també  accions orientades a d’altres àmbits com ara  l'adopció de mesures per fomentar el consum de llet i derivats làctics com a productes de proximitat; promoure campanyes que posin en valor les propietats nutritives de la llet com a aliment saludable; o millorar la normativa d'etiquetatge perquè el consumidor rebi informació clara i real sobre el tractament i qualitat d'aquest producte.

La proposició presentada pel grup socialista també reclama demanar a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència que investigui possibles pràctiques anticompetitives i que convoqui  de manera urgent la taula sectorial de la llet per articular aquestes i altres mesures que ajudin a garantir el futur del sector lleter a Catalunya. "Hem d'aconseguir revertir aquest panorama desolador pels ramaders, la majoria joves emprenedors il·lusionats i amants de la professió, que han fet en els darrers anys importants millores i inversions en les seves explotacions per garantir una millor qualitat de la llet i reduir els costos de producció, fent més sostenibles les explotacions" ha conclòs Bruguera.

Des de 2015 les comarques gironines han passat de 278 a 197 explotacions lleteres, la qual cosa representa una reducció del 29%, segons dades facilitades pel sindicat Unió de Pagesos. Tres d’aquestes produccions van tancar entre novembre i desembre de l’any passat.