Comarques Gironines

Juli Fernandez alerta que la inactivitat i la descoordinació del govern de Palafrugell endarrereix projectes cabdals per Palafrugell

  • Actualitzat:
  • Creat:

Els efectes de dos mesos d’alcaldia d’ERC han representat l’obertura d’un nou període a l’Ajuntament dominat per un desori que projecta la inexistència d’un model de poble i la mancança de gestió

Dos mesos després del canvi de govern provocat per la moció de censura promoguda per ERC amb la complicitat de CiU, la inactivitat del govern de Palafrugell domina l’actualitat i l’acció política municipal. De fet, els efectes de l’arribada a l’alcaldia d’ERC han representat, en opinió del PSC, l’obertura d’un nou període a l’Ajuntament dominat pel desordre i un cert desmanegament que projecta la inexistència d’un model de poble i la mancança  d’un model de gestió.

Un dels exemples més significatius que certifiquen el desori al govern és el que es va produir en el ple de mes de Juliol passat, quan va quedar palès que el govern no tenia preparades les preguntes pendents de respondre. També en aquell mateix plenari, un dels punts de l’ordre del dia, relacionat amb el Pla de Barris, va quedar per explicar a causa del desconeixement per part de l’equip de govern i finalment va haver de ser l’alcalde sortint, Juli Fernández, qui aportés la informació sobre el projecte. Va ser un fet insòlit, inèdit al ple de Palafrugell.

“El fet més preocupant és el retard en la planificació de les inversions financerament sostenibles pel 2018 perquè comporta una modificació pressupostària que ja hauria d’estar de planificada per a la seva aprovació”, analitza Juli Fernández. Durant l’alcaldia del PSC el govern municipal va aprovar i pressupostar l’execució de projectes com ara la segona fase de l’escola de música a l’edifici La Energia, les obres del carrer Carrilet incloses al pla de barris; o les obres de Can Genís, que han quedat en un estat d’indefinició manifest arran del canvi a l’alcaldia. “L’execució d’aquests projectes va amb retard i aquest retard pot suposar una pèrdua de qualitat dels serveis municipals. Són massa exemples que generen una atmosfera de desconfiança i d’un cert temor que es perdin, per desconeixement o desídia, projectes cabdals per al benestar de la ciutadania”, analitza Juli Fernández.

“La sensació és que aquest és un govern inactiu i des-coordinat que té dificultats molt serioses a causa de la seva falta de projecte”, lamenta l’alcalde sortint Juli Fernández. “Ens trobem davant d’un govern municipal que fa tot el contrari del què proposava quan era a l’oposició. L’exemple més clar el trobem en el cas de l’obra del Golfet i la llicència d’obres que es va concedir, que ara defensa sobre la base de criteris tècnics.  Tot plegat certifica una vegada més que la moció de censura d’ERC només tenia l’objecte d’arribar al poder a qualsevol preu, a través d’una martingala política que no tenia res a veure amb un projecte alternatiu de ciutat”