Comarques Gironines

S'aprova la moció del PSC sobre el pla estratègic de mobilitat elèctrica

  • PSC Comarques Gironines
  • Actualitzat:
  • Creat:

La moció incorpora nous acords relatius al foment de la mobilitat elèctrica compartida i a la reducció de vehicles a ciutats i carreteres per tal de lluitar contra la contaminació

Grup socialista Diputació de Girona
Grup socialista Diputació de Girona

El grup socialista de la Diputació ha aconseguit avui al Ple de la Diputació de Girona el suport de la resta de grups per tirar endavant la moció en què la institució es compromet a redactar un pla estratègic de mobilitat elèctrica i que havia quedat sobre la taula el passat mes de novembre per poder-la negociar amb la resta de grups polítics.

La moció preveu que  aquesta administració pugui comptar amb un pla estratègic de mobilitat elèctrica que incorporarà els següents eixos: vehicle elèctric, infraestructura de recàrrega, transport públic, promoció econòmica i eines d’incentivació i difusió. Dins d’aquests eixos s’inclourien els antecedents i estat actual, objectius, normatives d’aplicació, estratègies de renovació de la flota de vehicles, estratègies de recàrrega i classificació d’infraestructures de recàrrega.

El nou text inclou una reflexió sobre la necessitat de començar a anar encara més enllà de la mobilitat elèctrica. “La voluntat de canviar a un model amb vehicles elèctrics propulsats amb energia provinent de fonts netes no pot fer perdre de vista un objectiu important com és la reducció del nombre total de vehicles” afirma. Per això el text destaca també la necessitat de “millorar el transport públic o privat col·lectiu i establir amb recursos directes o incentius fiscals les iniciatives que promoguin l’ús compartit de vehicles”.

Pel que fa als acords, el grup socialista ha incorporat al text aportacions dels altres grups polítics i d’entitats en el sentit que s’inclogui en el pla de serveis de l’Àrea de Medi Ambient “l’impuls de la mobilitat elèctrica compartida, amb l’objectiu que els ciutadans tinguin més opcions en els seus desplaçaments”. També, “obrir línies de treball en xarxa amb entitats, organitzacions, ajuntaments i consells comarcals per contribuir a que els desplaçaments siguin més sostenibles, així com a reduir el nombre de vehicles a ciutats i carreteres per tal de lluitar contra la contaminació”.

D’altra banda, es mantenen els acords inclosos des del principi a la moció: que en el termini d’un any es redacti un pla estratègic amb el consens de tots els grups polítics; treballar perquè la renovació de les flotes de vehicles -tant de la pròpia Diputació com dels ajuntaments i dels consells comarcals- es faci adquirint vehicles híbrids i elèctrics, promovent l’adquisició o lloguer mitjançant sistemes flexibles a curt termini. I, per últim, que en el pressupost de 2021 s’incrementi la partida de la Diputació que permet als ajuntaments acollir-se a la subvenció prevista en el marc del programa “Del Pla a l’acció” per a l’adquisició i  instal·lació de punts de recàrrega públics per vehicles elèctrics.

El diputat provincial socialista Pere Casellas ha agraït el treball de la resta de grups i de la cooperativa sense ànim de lucre Som Mobilitat  i ha celebrat que finalment hagi estat possible no només el suport dels grups de l’oposició sinó també del govern de la Diputació. “Ens semblava que aquesta problemàtica és prou punyent i prou seriosa perquè poguéssim  posar-nos d’acord”, ha afirmat. “Ara tindrem una manera millor de fer les coses i d’optimitzar els recursos que destinem a aquesta qüestió”, ha conclòs.