Comarques Gironines

El PSC de la Diputació presenta una moció per refermar el compromís per erradicar la violència

  • PSC Comarques Gironines
  • Actualizado:
  • Creado:

El PSC reivindica que el feminisme garanteix una societat lliure de masclisme i la violència masclista

Pere Casellas, president del grup socialista a la Diputació de Girona
Pere Casellas, president del grup socialista a la Diputació de Girona

El grup socialista de la Diputació de Girona ha presentat una moció amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les Dones, per refermar el compromís per a erradicar la violència masclista i prioritzar les polítiques centrades en els drets de les dones. “Enfront del discurs negacionista de certs partits, volem reivindicar que només el feminisme garanteix una societat lliure de masclisme i de la seva pitjor cara, els assassinats per violència de gènere: a Catalunya, 8 dones han estat assassinades aquest any, 177 des de 2003. A més, des del 2013, 57 menors han quedat orfes, i des de 2019, 5 menors han estat assassinats per violència vicària” ha comentat el president del grup socialista de la Diputació Pere Casellas.

Els socialistes han explicat que segons dades publicades a la darrera Macroenquesta del 2019, el 41,4% de les dones enquestades a Catalunya han estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella al llarg de la seva vida i que segons l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, l’any 2019 es van registrar 1.899 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, produint-se un increment del 13,2% respecte de l’any anterior. L’edat més freqüent de les víctimes de delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual va ser d’entre els 11 i els 20 anys i dels agressors entre 21 a 30 anys. La Fiscalia General de l'Estat  va alertar en la Memòria Anual 2019 sobre l'augment de la violència i els delictes de naturalesa sexual de nois menors d’edat a noies menors i ho va relacionar amb l'ús de la pornografia a través de les xarxes socials, i també alerta de l’augment del 55% de grooming (assetjament sexual a menors a Internet) respecte a l’any anterior i un 175% respecte a 2018. 

“El govern socialista ha transferit anualment recursos del Pacte d'Estat per lluitar contra la violència de gènere (aquest any han estat 12,96 M€). Ho ha fet per incrementar els recursos i les accions polítiques, no per reemplaçar les polítiques que haurien de fer i no fan alguns Governs autonòmics que, com a Catalunya, tenen les competències transferides. La Generalitat rep uns 13 M€ en transferències del Govern central gràcies al  Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, però les entitats encara esperen mig milió que el Govern els deu per al desenvolupament de projectes” ha explicat el president del grup socialista.

La moció porta a votació 6 punts d’acord: instar la Generalitat a fomentar la coeducació al llarg de la vida per a construir una ciutadania plena i lliure dels rols i estereotips de gènere, ser un govern exemplar en la lluita contra la violència masclista i contra els discursos negacionistes i misògins, garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial, promoure la corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat i lluitar activament contra la prostitució i perseguir el proxenetisme, ratificar el ferm compromís de la Diputació de Girona amb les polítiques feministes, els drets de les dones i l'erradicació de qualsevol mena de violència contra les dones, i dotar dels recursos econòmics adequats els instruments de lluita contra totes les formes de violència masclista i el discurs negacionista i posicionament polític que negui la violència que pateixen les dones pel fet de ser dones i impulsar i/o reforçar les mesures de la Llei Integral contra la violència de gènere de 28 de desembre de 2004, en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere en el marc de les competències locals, així com el seu seguiment i exigir al Govern de la Generalitat que prioritzi la comissió de partits polítics per començar a redactar el Pacte català contra la violència masclista.

També instar el Govern d'Espanya a impulsar un marc normatiu orientat a l'abolició de la prostitució. Impulsar en el marc de les competències locals que les polítiques públiques en matèria de serveis socials, sanitat, seguretat i igualtat tinguin també com a objectiu l'abolició de la prostitució. Sumar el nostre ajuntament a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic per lluitar amb eficiència contra el tràfic de nenes i dones per a l'explotació sexual; col·laborar amb les associacions de la societat civil que lluiten contra la violència masclista, els discursos misògins i que treballen per la igualtat d'homes i dones, i coordinar-nos en accions conjuntes per rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre compromís amb les víctimes i, finalment, comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les associacions empresarials i sindicals, i a les associacions municipalistes FMC i AMC.